Настройки на бисквитките

Вашите права

Нашият сайт използва "бисквитки", малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство, за да подобри потребителското изживяване. Тези файлове са безвредни и са от решаващо значение за поддържането на безпроблемна среда за пазаруване.

Използването на бисквитки от наша страна е в съответствие с чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Предпочитате да не използвате бисквитки?

Можете да се откажете, като настроите браузъра си да ви предупреждава за опити за съхранение на бисквитки. Отказът може да повлияе на функционалността на сайта.

Поверителността на личните Ви данни е наш приоритет, а удобството Ви при навигацията в сайта е наша цел.

Строго необходими

Искаме да ви информираме за "строго необходимите" бисквитки, които са неразделна част от нашата платформа. С достъпа си до нашия сайт вие по същество приемате тези бисквитки, тъй като те са от основно значение за правилното функциониране на нашите услуги и са задължителни в нашите системи.

Тези основни бисквитки осигуряват сигурно и непрекъснато преживяване, като поддържат основни функции и запазват целостта на работата на нашата платформа.

SkyPrime Platform: Осигурява основните функционалности, с които взаимодействате пряко, като гарантира надеждно и ефективно пътуване на потребителите.

SkyPrime Analytics: Защитава стабилността на платформата, като следи показателите за производителност и анализира взаимодействията на потребителите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Тези "бисквитки" не проследяват лична информация и служат само за осигуряване на безпроблемно и сигурно онлайн изживяване. Поради съществената си роля те остават активни, за да поддържат отличната работа, която очаквате от нашата платформа.

Ефективност

Ограничаването на бисквитките може да намали функционалността на сайта. Използваме бисквитки като Google Analytics, за да разберем поведението на посетителите и да подобрим работата ви, без да улавяме лична информация.

Приемането на тези бисквитки ни помага да осигурим по-гладко и по-сигурно пътуване на потребителите.

Функционалност

Деактивирането на бисквитките може да повлияе на работата на уебсайта. За по-голяма яснота използваме незадължителни бисквитки:

AddThis social sharing: Позволява лесно споделяне на съдържание в социалните медии.

Remember me: Безопасно съхранява данните за вход за бъдещи посещения.

Те подобряват вашето преживяване, като осигуряват ефективна навигация и персонализирани взаимодействия.

Таргетиране

Ограничаването на "бисквитките" може да попречи на оперативната ефективност на нашия уебсайт. Ние ценим прозрачността и искаме да ви информираме за някои незадължителни бисквитки, които влияят на вашето преживяване:

Facebook Ads: Адаптира рекламата въз основа на вашите предпочитания и взаимодействие.

Retargeting: Отново ангажира заинтересовани клиенти с подходящо съдържание.

Glami: Подобрява изживяването при пазаруване с персонализирано модно съдържание.

Тези "бисквитки" имат за цел да оптимизират вашето сърфиране и пазаруване, като предоставят съдържание, което отговаря на вашите предпочитания.

Инсталации за пречистване на въздух - скрубери

Ние предлагаме предпроектно проучване, проектиране, доставка и изграждане на инсталации за пречистване на въздух.

Пречистването на изхвърляните в атмосферата промишлени газове е особено актуален проблем в последните години, поради влошаващата се екологична обстановка . Сложността при очистването на изходящите газове от разпръсквателни сушилни се състои в многокомпонентния и неизяснен състав на отделяните при изсушаването на течни материали пари. Независимо от състава на парите, последните са носителят на неприятните миризми и могат да бъдат разглеждани като аерозол. Аерозолът е дисперсна фаза под формата на микроскопични капчици водни пари в дисперсната среда – въздуха, което предполага, че отделянето на аерозолите от изходящите газове ще гарантира и обезмирисяването на тези газове. Намаляването на изхвърляните вредности до пределно допустимите норми, може да се реализира, чрез внедряване на нови и интензификация на съществуващи технологични процеси на обработка на изходящите газове.

Снимка на скрубер
Снимка на скрубер

Сравнителният анализ на основните известни методи за очистване на изходящи газове (абсорбционни, адсорбционни, каталитични, биологични и термични) показва, че за комплексно очистване на газовете от аерозоли и респективно от миризми, най-подходящ е абсорбционния метод, чрез скрубери. Мокрото очистване в скрубери, не изисква допълнителна подготовка на газовете и скъпо струващи катализатори или адсорбенти, като позволява изходящите газове да се очистват, както от аерозоли, така и от прах, а също така води до намаляване на температурата на изхвърляните в атмосферата газове. Този универсален метод за очистване на газове от прах, дим, аерозол или миризми е най-разпространения начин в заключителния етап на очистване на газове и особено при такива, които се нуждаят и от охлаждане. При апаратите с мокро очистване се прилагат различни начини за организиране на максимално добър контакт между газовата и течната фази, което определя и многообразието от конструкции на скруберите.

Снимка

Най-често прилаганите конструкции скрубери са:

- Струйни скрубери

- Апарати с пълнеж

- Центробежни скрубери (оросявани циклони)

- Барботажни (пенни) апарати

- Скрубери тип Вентури

- Ударно-инерционни скрубери

- Апарати с флуидизирани инертни частици.

Предвид на гореизложените съображения, и анализът на работа на отделните видове апарати, установихме, че най-подходящ за условията на конкретния сушилен апарат е барботажния тип скрубер с провални решетки, в който са монтирани две тарелки по височина. В барботажните апарати, газовете подлежащи на пречистване преминават под формата на мехури през слой течност.

Обекти

Инсталация за пречистване на въздух (скрубер)
Инсталация за пречистване на въздух (скрубер)

Мегапорт Велико Търново

Пречиствателна станция произведена
Пречиствателна станция произведена

Българска Антарктическа База "Св. Климент Охридски", о-в Ливингстън.

Модулна пречиствателна станция тип СБР
Модулна пречиствателна станция тип СБР

Станцията е с пластмасови резервоари за нуждите на предприятие в гр. София

Подготовка на терен за вертикална планировка
Подготовка на терен за вертикална планировка

Инсталация за повторно използване на вода
Инсталация за повторно използване на вода

Екобулхарт гр. Пазарджик

Пречиствателна станция за отпадъчни битови води
Пречиствателна станция за отпадъчни битови води

гр. Ямбол, фирма "ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТИХНИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води
Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води

село Слънчево, фирма "ЖАР" ООД

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води
Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води

Пречиствателна станция за отпадъчни индустриални води - град Съединение, фирма „АЛАДИН ФУУДС” ООД

Пречиствателна станция за инфилтратни води от компостираща инсталация
Пречиствателна станция за инфилтратни води от компостираща инсталация

гр. Петрич

HYDRO MAX STROY
_________________

Преди 30 години започнахме като малък екип, който имаше за цел да предложи нещо ново, различно и жизненоважно за всички нас, а именно решаваненето на проблема с водата.

Не се колебайте да се свържете с нас! Не се колебайте да се свържете с нас!
Хидро Макс Строй

Имате въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас!

0876 657 666