Жилищно строителство

Жилищно строителство

     Етапи за изграждане на къща :

1. Документация : Скица, стъновище от ВиК и ЕЛ., виза, геодезическо заснемане, проектна документация,  разрешение за строеж и строителен надзор.

 

 2. Откриване на строителна площадка : Подготвка на терена за работа, обратна планировка, изравняване и заграждане на обекта. 

 

 3. Изкопни  работи 

 

 4. Груб строеж ; вИк ; електро и покрив :

Подложен бетон, Кофражни работи, Полагане на армировка, Полагане на стоманобетон, Изолация на вертикални стени в основи, вертикална планировка, зидария и покрив. 

 

 5. Изгребна септична яма или пречиствателна станция ако няма канализация 

 

 6. Дограма и фасада : Външна дограма, Входна врата, Фасада и мазилка, Оформяне на цокли и оформяне на покривни стрехи.

 

 7. Ограда 

 

 8.  Дворно пространство : Настилки ; озеленяване ; барбекю ; басейн и др.