Вертикална планировка

Вертикална планировка

Вертикалната планировка е част от проекта за строителство, изготвя се от геодезист и представлява описание на моделирането на съществуващия терен спрямо новите сгради и съоръжения. Необходимо е преди това да има геодезическо заснемане на имота.

С нея се определят всички височини и наклони на площадки, пътеки и пътища, външни стълбища, подпорни стени, паркинги, игрища и други. С нея се дават коти на всички характерни точки на терена и се показва начина на преодоляване на денивелацията му.

Изработва се във връзка с Част Архитектура (ситуация), Част Паркоустрояване (ако се изготвя, за работни проекти), Част Конструкции (ако се изграждат подпорни стени и външни съоръжения), Част ВиК (за външни връзки). Моделирането се извършва след приключването на строителните дейности и прокарването на всички външни комуникации в терена.

Фирма „Хидро Макс Строй“ изпълнява всички видове вертикални планировки. Има капацитет за доставка и полагане на всички видове външни настилки.