Ремонт и реконструкция на пречиствателни станции

Ремонт и реконструкция на пречиствателни станции

Високо квалифицирани специалисти от различни специалности, обединени в екип наречен “Н2О Сервиз - Hydro Max Stroy” е способен да реши и най-сложните  задачи свързани с пречистване на отпадъчни води. Екипната работа на целенасочени и мотивирани  специалисти  е съществената сила на нашата фирма.
Ние сме  в състояние да дифинираме точно проблемите и да разработим решения за тях,  както и да гарантираме  безаварийна експлоатация на пречиствателните съоръжения.
Съвсем естествено е, че за тази цел ние работим съвместно с научните среди, университетите и изследователските институти. При решаването на конкретните проблеми, ние разработваме нови концепции, които касаят целия воден кръговрат.  Актуалните теми, като повторното използване на водите и създаването на компактни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са наши приоритетни  задачи.
Високо квалифицираните специалисти, високо технологичното оборудване, прецизната измервателна техника и огромния опит ни дават увереност, че може да предложим качественна услуга на Европейско ниво.
Ние поддържаме всички видове пречиствателни станции за битови, индустриални и процесни отпадъчни води  без значение на марка, модел или технология на пречистване и работим на територията на цялата страна. Разполагаме с мобилна лаборатория и правим анализ на водата веднага, на място, което ни дава възможност да придобием реална представа за функционирането на пречиствателната станция и ако е необходимо, да променим настройките или да предприемем незабавни действия за въвеждане  в оптимален режим на работа за гарантиране на необходимите показатели на изхода на станцията. В нашата работа ползваме реагенти от световно признати производители с гарантирано качество. Предлагаме иновационни  методи и технологии за третиране на утайките и по този начин решаваме проблема с тяхното депониране.
Иновации означава да предложиш бъдещето днес. Точно това предлагаме ние - технологии от бъдещето, предоставени от нас в настоящето.

Екипа на “Н2О Сервиз - Hydro Max Stroy” Ви очаква!!!