Пречиствателни станции за питейна вода

Пречиствателни станции за питейна вода

Осигуряването на питейна вода за населението е една от най-важните задачи на обществото и проектирането на водоснабдителните системи, трябва да следва не само правилата на инженерните науки, но също така се нуждае от технически познания и практически опит в това отношение. Водите се пречистват по различен начин в различните общности, в зависимост от качеството на водата, която навлиза в станцията. Например подпочвените води изискват по-малка обработка, отколкото водите от езера, реки и потоци.

Ние искаме да дадем своя скромен принос,  като реализираме проекта " ЧИСТА ВОДА ЗА АФРИКА" и осигурим чиста питейна вода и подходящи санитарни системи. Проекта ще се реализира на територията на осем африкански държави в южната част на Африка с централен кординационен, логистичен и производствен център  гр. Lusaka  ZAMBIA.