Оборудване за пречиствателни станции

Оборудване за пречиствателни станции

Оборудване за механично пречистване

•Оборудване за билогично пречистване

•Оборудване за обработка на утайките

•Машини за компактиране и транспортиране

•Технологични решения

•Смесители

•Кавитатори

•Системи за обезараззяване

•Помпи

•Аериращи системи