Изграждане на рибни стопанства

Изграждане на рибни стопанства

ГОТОВА РИБОВЪДНА ФЕРМА СЪС ЗАТВОРЕН ВОДООБМЕН

Проектиране, производство и монтаж на установки със затворен водообмен ЕКО-ФИШ

 

КАКВО  ЕКО-ФИШ?

Това е установка със затворен водообмен за интензивно отглеждане на риба с последваща продажба. Установката позволява да се отглеждат и продават от 800 до 100 000 кг. жива риба (в зависимост от модела) за година.

 

8 ПРИЧИНИ ДА СЕ ЗАЕМЕШ С РИБОВЪДСТВО :

 • Не трябва да си професионалист
 • Първата риба само след 6 месеца
 • Работи автономно! Това е лесно
 • От 100% до 500% надценка на рибата
 • Стабилно търсене
 • Възвръщаемост на инвестициите само за 8 месеца
 • Предварително изчислена печалба
 • Инвестиции от 25000 лв

Предимствата на ЕКО-ФИШ

 • Изплащане от 8 месеца

В зависимост от моделите установки, вида риба и условията на клиента. Възможно изплащане на оборудването и печалба до 1 год. Най-добрите резултати са постигнати в рибовъдни стопанства на наши клиенти за 8 месеца.

 

 • Проста технология на производствения процес

За да расте риба в инсталацията Екофиш е проста работа след стартиране и зареждане е необходимо да се хранят рибите и периодично да се наблюдава работата на оборудването. Отнема периодично присъствие на 1 човек 2-3 пъти дневно в продължение на 30-60 минути.

 

 • Високо търсене на риба

Рибата има голямо търсене сред населението във всички региони. С променящите се икономически и политически ситуации, дори във време на криза, рибата продължава да бъде релевантен и винаги консумиран продукт. Във всеки регион има достатъчен обем на пазара.

 

 • Екологично чист продукт с високо качество

Рибата, отглеждана в Установката Екоафиш, е екологично чист продукт с високо качество и има конкурентно предимство по отношение на продукта от масовото производство.

 

 • Стабилни предварително изчислени печалби

В инсталацията на „Екоафиш“ получавате предварително изчислени количества продукция и потенциална печалба. Стабилност и предсказуемост на бизнеса.

 

 • Възможност за мащабиране и разширяване

Установката е модулна и позволява разширяване на производствените обеми в неограничен мащаб.

 

Защо ЕКО-ФИШ

 1. Собственото производство и оптимизация на конструкцията намаля цената с близо 50% от аналогични установки на други производители а качеството ни е 100%.

 

 1. Благодарение на нашата комплектация на системата и използваните енергиино ефективни възли енергопотреблението на нашата установка е средно 50% по ниско от всички основни аналози.

 

 1. Простата технология и качество на използваните възли обезпечават високата надеждност и защитават от дефекти нашата установка.

 

KАКВО МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДА

В УСТАНОВКАТА? ВИДОВЕ РИБА :

Есетра, пъстърва, африкански сом, тилапия, сиг, бяла риба, шаран, раци, отглеждане на посадъчен материал за зарибяване

КАКВО МИ Е НЕОБХОДИМО,
ЗА ДА СТАНА ЕКО-ФИШ ФЕРМЕР?

За да отворите собствено рибовъдно стопанство Вие трябва да разполагате с:

 • 01

Земя

 • 02

Помещение от 40 м2

 • 03

Собствени парични средства, не по-малко от 25 000 лв

 

УСЛУГИ :

 1. Планиране на рибовъдния бизнес, предпроектна подготовка и бизнес-план

 

 1. Проектиране и строителство на рибовъдни комплекси

 

 1. Експертиза, реконструкция и модернизация на действащи производства

 

 

 1. Преглед и подръжка на технологичното оборудване

 

 1. Консултации в областа на рибовъдството и RAS

 

*Разполагаме със собствено производство на територията на ‘‘ Стомана Перник ‘‘

*Повече от 10 години опит