Изграждане и ремонт на ВиК инфраструктура

Изграждане и ремонт на ВиК инфраструктура

Пълен набор от дейности по строителство на нови, реконструкция на съществуващи и инженеринг на ВиК мрежи. Изграждането на нова канализация е свързано с изготвяне на проект одобрен от ВиК дружеството.

Извършваме изграждане на сградно канално отклонение, изграждане ревизионни шахти (използват се за отпушване на канали), изграждане на канализация за битова и дъждовна вода, изграждане на дворна и площадкова канализация, изграждане на сградна канализация.

Опитът и набора от собствена механизация, позволява на фирма „Хидро Макс Строй“ ООД да се ангажира с изпълнението на всички видове канализации, независимо от сложността на изпълнението, дълбочината и диаметъра.

Мащабът, с който работим, ни позволява да изпълняваме поръчките си с точност, коректност и в срок.