Геотермална енергия

Геотермална енергия

Геотермалната електроцентрала не се различава в основния си принцип на функциониране от една конвенционална електроцентрала. Започва се с улавяне или производство на пара, която задвижва турбина, свързана с електрогенератор, след това парата се охлажда и се връща отново в цикъла. Използват се три основни вида системи за преобразуване на енергията - системи работещи със суха пара, системи с бързо преобразуване на пара (флаш системи) и бинарни системи, както и комбинирани варианти. Първите две са традиционни и широко разпространени в по-старите централи, а бинарните са по-нови технологии и навлизат в употреба през последните години. Изборът на метод зависи от температурата и налягането на геотермалния флуид (вода или пара).

Ние предлагаме предпроектно проучване, проектиране и изграждане на бинарни геотермални електроцентрали.