Филтри и филтриращи систем

Филтри и филтриращи систем

•1. Изчистване на водата от груби частици

• Пясъчен филтър

• Керамични филтри

 2. Ултрафилтрация

• Полимерни мембрани с кухи влакна

• Керамични плоски и кръгли мембрани

3. Нанофилтрация

• Полимерни мембрани с кухи влакна

• Керамични плоски и кръгли мембрани

4. Обратна осмоза

• При системите за обратна осмоза с полимерни мембрани, след тях задължително се монтира система за неутрализация на Ph на водата и като опция предлагаме система за минерализация.