Пречиствателни станции

Технологичен лидер в бранша

Ние от „Хидро Макс Строй” ООД винаги сме имали ясни стратегически приоритети и сме си поставяли амбициозни цели за развитието на компанията.

Нашият основен стремеж е да бъдем лидер в предоставянето на най-добрите комплексни решения във всички фази от реализацията на всяка една услуга, която предлагаме.

Развиваме пълен спектър от дейности в областта на хидротехническото строителство. Компанията е специализирана и в изграждането на големи инфраструктурни обекти. Екипната работа на целенасочени и мотивирани специалисти е съществената сила на нашата фирма.

Екипът на „Хидро Макс Строй” ООД Ви очаква!!!

Изображение на пречиствателна станция
Готови решения
Професионален екип
Къси срокове на изпълнение
Kонкуренти цени


Изображение на пречиствателна станция
Нашия офис в Йордания

Офисът на Hydro Max Stroy в Аман - Йордания е създаден през 2017г. за да покрива регионалните проекти за Близкия изток.

3024

Завършени проекта

30

Години на пазара

Технологии от бъдещето, предоставени от нас в настоящето

Високо квалифицираните специалисти, високо технологичното оборудване, прецизната измервателна техника и огромният опит ни дават увереност, че можем да предложим качествена услуга на най-високо ниво.

Пречиствателните станции се изграждат за пречистване на водата за конкретни нужди до постигане на зададени качествени показатели, което определя използваните технически средства и прилаганата технология. Станциите разполагат със системи за пречистване, които третират водата в зависимост от потребностите с използването на химични, физични и механични методи. Почистването се осъществява последователно, като в зависимост от целите се осъществява механично почистване, неутрализация, декарбонизация, утаяване, мембранна филтрация, отделяне на манган и желязо, деминерализация и биологично почистване до постигане на предварително зададени норми. Всичко това се осъществява под непрекъснат лабораторен контрол поради особената важност на процеса - създаване на чиста вода за повторно използване или пък почистване водата до степен да се включи към речните потоци, без да замърсява околната среда и да не представлява биологична опасност за хората и животните.

Ниски експлоатационни разходи!
Не се изисква голяма площ!
Постигане на най - високите изисквания за пречистване на вода!
Бързо изпълнение на проекта!
Система за пречистване на вода Пречиствателни станции за вода

Имате въпроси?

Изпратете запитване